Thứ tư, 14/09/2022 23:32 GMT+7

Họp Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2020-2021 của Trung tâm Đánh giá không phá hủy

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã diễn ra phiên họp Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2020-2021 về “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chất lượng đào tạo kỹ thuật viên NDT phù hợp tiêu chuẩn quốc tế", đề tài do ThS. Đặng Thị Thu Hồng làm chủ nhiệm, Trung tâm NDE là Cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện 30 tháng (từ 01/2020 đến 06/2022).

Điều hành phiên họp là TS. Trần Ngọc Toàn - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên trong Hội đồng là các chuyên gia thuộc lĩnh vực Kiểm tra không phá hủy (NDT), đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. Phiên họp còn có sự tham dự của ThS. Nguyễn Thị Định - Phó Trưởng ban KH&QLKH, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các cán bộ của Trung tâm NDE.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Thị Thu Hồng đã trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, báo cáo về sản phẩm và các kết quả đạt được của đề tài. Trong đó, nhấn mạnh kết quả trong việc Xây dựng hệ thống chất lượng đào tạo kỹ thuật viên NDT phù hợp với chuẩn mực ISO 9001: 2015, đề tài đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng hệ thống chất lượng đào tạo NDT tập trung trong lĩnh vực công nghiệp trong đó chú trọng về Chương trình đào tạo theo báo cáo kỹ thuật ISO/TR 25107:2006 cập nhật đến phiên bản 2019; Tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 25108:2018 và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên được đánh giá bởi các tổ chức cấp chứng chỉ quốc tế.
 


ThS. Đặng Thị Thu Hồng trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài

Thông qua các kết quả đã đạt được về Hệ thống chất lượng, cơ sở vật chất và việc duy trì, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, Trung tâm NDE đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 bởi tổ chức Chứng nhận phù hợp - QUACERT vào tháng 5/2022.


Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Hệ thống QLCL đào tạo NDT

Tại phiên nghiệm thu, sau khi chủ nhiệm trình bày tóm tắt kết quả đề tài, các chuyên gia trong Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý đối với đề tài về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp, theo đó cần cập nhật một số thông tin và trích dẫn các tài liệu tham khảo. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài của chủ nhiệm và nhóm thực hiện. Việc thực hiện và đưa vào áp dụng các kết quả của đề tài có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển năng lực của Trung tâm không chỉ trong nước mà còn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
 


Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề tài

Phát biểu kết luận tại phiên họp, TS. Trần Ngọc Toàn đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm thực hiện đề tài tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đồng thời nhóm thực hiện cần làm rõ hơn mô hình tổ chức Chứng nhận trình độ nhân lực NDT trong phần kiến nghị nhằm tiếp nối các kết quả của đề tài. Kết quả nghiệm thu đề tài: Đạt.

Kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm đề tài gửi lời cảm ơn tới Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để đề tài hoàn thành theo đúng tiến độ, sản phẩm đáp ứng đúng theo yêu cầu đặt hàng./.

 

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 1051

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)